Razrabotki

Oстеопороза

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 26 страници

Съдържание:

ПЪРВА ГЛАВА

 1. Характеристика на заболяването
 2. Видове остеопороза
 3. Причини за възникване на остеопорозата
 4. Рискови фактори и симптоми
 5. Диагноза и лечение
 6. Превенция

Използвана литература

 

ВТОРА ГЛАВА. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВНЕТО

 1. Цел на психологичното изследване
 2. Обект на изследването
 3. Предмет на изследването
 4. Задачи на изследването
 5. Методи на изследването
 6. Характеристика на изследваните лица
 7. Психологически инстументариум

 

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ

Използвана литература

 • Баев, Денкова, Йорданова 2002: Баев, С., Денкова, Ф., Йорданова, Е. Здравно състояние на населението. // Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001 г. Книга 4. Т. 6. Извадкови изследвания. София: НСИ, 2002.
 • Компстън, Джулиет Остеопороза - какво трябва да знаем за нея. Български издател: СофтПрес
 • http://www.pharmacy-bg.com