Razrabotki

PR стратегия. Корпоративен Фитнес Клуб

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

PR стратегия - 16 страници

Съдържание:  

 1. Въведение
 2. Силни и слаби страни на вътрешната среда на
 3. Публики
 4. Реклама
 5. Предварителни приоритети и цели и задачи на PR-стратегията
 6. Подготовка на план за действие
 7. Определяне на ролите и мисиите. Определяне и поставяне на задачите – резултатите, които трябва да бъдат постигнати
 8. Установяване на ключовите резултати - Къде точно да се инвестират време, енергия и средства
 9. Точност при идентифициране на индикаторите за ефективност – измерими фактори и елементи, благодарение, на които могат да се селектират целите
 10. Осигуряване на контрол - обезпечаване на ефективност при изпълнение на задачите
 11. Комуникационен план по време на криза